STREEK

FOTO'Spijl
streek

STREEKINFORMATIE

Assendede en omstreken: www.assende.be
Fietsroutes: www.fietnet.be
Toerisme Meetjesland: www.toersismemeetjesland.be
Plattelandscentrum www.plattelandscentrum.be
Restaurants: www.meetjesland.be

PARTNERS

Nieuwe wijnen op proef: www.vannoote.be
De binnentuin: www.bloemendebinnentuin.be
Kringwinkel fietsverhuur: www.kwmeetjesland.be

BEKIJK HET ARRANGEMENT